Termeni și condiții

Date de identificare
FILGUD este denumirea comercială a produselor fabricate și distribuite de VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, cu sediul în Calea Dorobanți, nr. 172-178, Corp A+B, Subsol, Sector 1, București, CP 010564, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/20299/2023, având numărul unic de înregistrare RO 40450160.

Modalități de plată și moneda
Prețurile prezentate includ TVA. Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură este exprimat în RON (lei) și va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției.
Plata produselor se efectuează în numerar la livrarea produsului sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.
Plata la livrare: comanda se achită în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.
Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul procesatorului de plăți Netopia Mobilpay. În cazul în care ați ales metoda de plată cu ajutorul cardului bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată deținută de Netopia Mobilpay.

Politica de livrare

Livrarea implica un cost de curierat (comunicat în formularul de comandă), iar termenul de livrare orientativ este de 2 zile lucratoare. FILGUD nu își asumă nici un fel de responsabilitate față de comenzile întârziate din cauze exterioare – de exemplu greve, manifestații de stradă, ambuteiaje, probleme tehnice din partea firmei de curierat sau orice altă problemă ce nu ține de desfășurarea activității FILGUD.

Politica de anulare/ modificare si retur

Denunțarea unilaterală. Clienții au dreptul de a ne notifica în scris, prin e-mail la contact@filgud.ro, că doresc să renunțe la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, înainte de primirea produsului.

In cazul in care produsele au fost primite de catre client si se doreste returnarea produselor, clientul va suporta cheltuielile de expediere, iar produsele trebuie sa fie nedeschise, intacte, asa cum au fost primite.

În acest caz, clientul va suporta costurile de expediere legate de returnarea produselor precum.

Politica de rambursare

Vom rambursa contravaloarea produselor returnate prin ordin de plată, în cel mult 14 zile de la data la care am fost informați cu privire la decizia de returnare a produselor. În cazul în care în acest termen, returnarea produselor nu a avut loc, vom amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea clienților că produsele au fost trimise către noi, luându-se în considerare data care este cea mai apropiată.

Produsele neconforme.
În cazul lipsei conformității, clientul are dreptul de a ne solicita, fără plată, înlocuirea produsului în cadrul unei perioade de timp care va fi stabilită de comun acord clientul, luându-se în considerare și scopul pentru care aceasta a fost solicitată.

Notificarea primii unui produs neconform trebuie sa aiba loc in cel mult 15 zile calendaristice de la data primii produselor.

Dacă înlocuirea produsului nu poate avea loc în perioada stabilită, atunci comanda va fi anulata, iar contravaloarea comenzii va fi rambursată.

Garanția legală de conformitate. Produsele comercializate prin prezentul site beneficiază de garanția legală de conformitate conform art. 6 alin (1) lit. l) din OUG 34/2014 și art. 5-18 din Legea nr. 449/2003.

Procedura de returnare. În cazul în care clientul dorește să returneze un produs în termenul de 14 zile menționat mai sus, este rugat să urmeze următorii pași:

 1. Transmiterea intenției de returnare la adresa de e-mail contact@filgud.ro.
 2. Transmiterea produsului nedeteriorat, cu toate accesoriile și o copie a facturii. Toate acestea trebuie impachetate.
 3. Expedierea produsului, prin orice metoda de transport dorită de client (de ex: curier rapid, Posta Romana etc.) la adresa VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, cu sediul în Calea Dorobanți, nr. 172-178, Corp A+B, Subsol, Sector 1, București, CP 010564, precizând pe colet “Returnare produs”. Clientul este responsabil de împachetarea produsului și a documentelor necesare pentru expediere.
 4. Cheltuielile de restituire sunt suportate conform legii de către client. În cazul în care clientul expediaza coletul cu plata la destinație, vom deduce costul transportului din suma datorată.

Conform OUG 34/2014, contravaloarea comenzii dvs. va fi restituită în maximum 14 zile calendaristice de la primirea notificarii de returnare. În cazul în care în acest termen, returnarea produselor nu a avut loc, vom amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea clientului că produsele au fost trimise către noi, luându-se în considerare data care este cea mai apropiată. Banii se vor returna prin aceeași metodă de plată ca și cea din comanda inițială, cu excepția cazului în care clientul dorește sa schimbe metoda de plată.

Pentru informații suplimentare privind returnarea produselor ne puteți contacta la telefon 0726.300.350 în timpul orelor de program sau ne puteți scrie la adresa contact@filgud.ro.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal prelucrează SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul https://filgud.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activitații curente a SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, implicând achiziționarea de produse oferite pe website-ul https://filgud.ro,  precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

            În acest sens, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Clienții persoane fizice ai SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;
 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte în vederea finalizării comenzilor online efectuate pe https://filgud.ro.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL vă solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL.

Atunci când achiziționați un serviciu / produs furnizat de SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).  

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului https://filgud.ro
 • Derularea activității comerciale/contractuale a SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL;
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor S SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit și control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești, etc.

 

SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL va consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră că fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 • Clienți persoane fizice ai SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 • furnizori, prestatori și alte entități juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, autorități/instituții publice;

 

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau că urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești,  societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

 

În relația cu SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, dumneavoastră beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercită dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilită printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul https://filgud.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În caz de opoziție nejustificată, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului https://filgud.ro și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă țînând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentu luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În caz de opoziție nejustificată, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului https://filgud.ro și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă țînând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentu luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: contact@filgud.ro sau la următoarea adresa de corespondență: Calea Dorobanți, Nr. 172-178, Corp A+B, Subsol, Sector 1, București, CP 010564. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL https://filgud.ro prezențele prevederi,  pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului aparținând SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL sau utilizarea serviciilor SC VEGAN FOOD PRODUCTION SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate noile prevederi. 

Prezentul set de Termeni și condiții a fost adoptat și actualizat la data de 15.03.2024.

Mulțumim! 🙂